נשים בברכת כהנים - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: הלכה

שם הרב המשיב: הרב חיים הלל רסקין

שאלה

ראיתי בבית הכנסת נשים, אשר בזמן ברכת כוהנים, מחזיקות את הידיים פתוחות כלפי מעלה, מקבילות לרצפה. האם יש יסוד למנהג? מהו? האם ראוי לנהוג כך?

תשובה

איננו מכירים את המנהג המצויין.
מה שכן צריכים לדעת, שבשעת ברכת כוהנים יעמדו הקהל באימה וביראה ויהרהרו בתשובה וכמו שכתוב בזוהר שצריכים לדעת שאותו זמן הוא שעת רצון בכל העולמות.
כמו כן בשעת ברכת כוהנים אין להסיח דעת מברכת כוהנים לכן עיני הקהל יהיו או כלפי מטה או בתוך הסידור ולא להסתכל לא על הכוהנים ולא על כללות הבית הכנסת.
פני הקהל יהיו מול פני הכוהנים והכיוון של הראש בכל תיבה יהיה בסדר הזה אמצע ימין אמצע שמאל אמצע כו' כמו שמובא בסידור ובספר המנהגים.

מקורות

מקור נטעי גבריאל יו"ט פרק ע"ז והערות שם. סידור אדה"ז ברה"כ ספר המנהגים עמ' 42.


דילוג לתוכן