נישואין - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: זוגיות

שם הרב המשיב: הרב יהודה נחמנסון

שאלה

אדם שישב בכלא בחו"ל (מחמת עבירות מס), בשעת חולשה לחצו עליו מסיונרים והמיר את דתו רח"ל. אח"כ חזר בתשובה ורוצה לחזור לאשתו, האם צריך להודיעה מה שעבר עליו?

תשובה

מעיקר הדין – אין צריך לספר לה כלל. אמנם לדעת המהרש"ם, מי שהמיר את דתו רחמנא ליצלן – מיד פוקעים קידושיו. לכתחילה כשאפשר כדאי לחוש לדעתו, נראה שאפשר לייעץ לו שיחזור ויקדש את אשתו בפני שני עדים כשרים. ואם יצליח ישתדל לעשות זאת מבלי שיצטרך לספר, וכגון שיאמר לה שכדי לעשות כתובה חדשה עליו לחזור ולקדשה בפני שניים.

מקורות

שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קי, קיא.

דילוג לתוכן