fbpx

ניהול זמן

האם תכנון זמן צריך להיות יומי או מספיק לתכנן במוח?

אדם עושה תכנון שנתי, השנה הזאת אני מתכנן להקים את זה ואת זה. ויש גם תוכנית יותר קטנה, לא כל יום לפרטי פרטים, אבל לפחות בתחילת שבוע שיכתוב את כל המטלות לעשות להם סדרי עדיפויות לתכנן מתי נשב על כל דבר ואז זה מקל מעלינו. שלא נרגיש כל הזמן הרבה החמצה. שאנחנו מחמיצים דברים סתם.

מקורות