נטילת ידיים - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: סעודה

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

מי שנטל ידים, ולא חשב בשעת הנטילה כלום, ובאמצע סעודתו נצרך לצאת למקום אחר לאיזה זמן, האם כשחוזר צריך לברך שוב?

תשובה

לא יצא לכתחילה, אך בדיעבד אם יצא א"צ לחזור ולברך.

מקורות

שולחן ערוך הרב סדר ברכת הנהנין (פרק ט סעיף יד):.. דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם הואיל והוא צריך לחזור למקומו אין עמידתו גמר סעודתו לפיכך כשחוזר ואוכל ושותה אפילו במקום אחר על דעת סעודתו הראשונה הוא אוכל ושותה לסיים סעודתו ואין צריך לומר כשחוזר למקומו ואין צריך לברך בתחלה אפילו לא הניח מקצת חברים בבית זה והוא שאכל כבר כזית אבל פחות מכזית דינו כדברים שאין טעונים ברכה לאחריהם במקומם.


ובסעיף טז: ומכל מקום לכתחילה אסור לעקור ממקומו עד שיברך ברכת המזון או ברכה מעין ג' בכל דבר הטעון ברכה לאחריו במקומו.


דילוג לתוכן