fbpx

נושא: כללי

נטילת ידיים בבוקר

במקרה שלא הכנתי נטילת ידיים על יד המיטה, ואין מי שיכין לי, מה אני צריך לעשות?

ראשית, אפתח במקובל בפי חסידים, על ילד חסידי שהלך ליד בית הסוהר, ושאל את המבוגר שליווה אותו, מה ענינו של מקום זה? ויענהו, שבמקום זה אוסרים את מי שעשה מעשים לא טובים. וישאלו הילד, מדוע צריכים להגיע לזה, הרי אפשר פשוט לא לתת להם נעגל וואסר בלילה..

אך מ"מ, בפן ההלכתי, עדיף שימתין זמן מה עבור המים, ולא יקום ממקומו ללא נטילה. אלא שכתבו, שבכל זאת אין לו להמתין יותר מידי זמן שבגלל זה יפסיד לימוד תורה וכו', אלא יקום ממקומו בצעדים של פחות מד' פחות מד'.

והחכם עיניו בראשו לא יגיע לכל המצבים האלו כלל וכלל, וימלא את המים בכל מקום על יד מיטתו בצורה טובה, וישמור על קדושתו.

מקורות