נושא: כללי

נטילה לפני התפילה

האם הנטילה לפני התפילה היא הידור או שחייבים לעשות את זה?

אף שבענין ראינו רבים שאין מקפידים על זה, זו הלכה מפורשת בשו"ע שמחוייבים לחזר אחר המים עד שיעור ארבעה מיל לפניו ומיל אחד מלאחריו, וצריכים לעורר על כך את מי שאינו יודע.


וכל זה הוא אפי' אם אינו יודע על ידיו שום לכלוך או טינוף, ואפי' הוא קם מסעודתו.

מקורות