נוסח תפילה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: תפילה

שאלה

אנו מתפללים בנוסח חב"ד. אם אני רוצה להוסיף איזה תפילה בנוסח התפילה לכבוד הקהילה שלנו. האם זה מותר?

תשובה

יש לדעת, שהראשונים שסידרו את נוסח התפילה שמרו ודייקו בכל תיבה ובכל אות. אדמו"ר הזקן שתיקן את הנוסח הוא עשה זאת מתוך שישים נוסחאות שבירר וליבן את הנוסחאות היטב היטב עד שיצא הדבר הכי מתוקן מתחת ידו. ולכן יש לשמור על נוסחאות אלו בקפידה ולא לעשות שינוי כלשהו התפילה. לגבי הוספת קטע אין זה טוב וראוי. מה שאפשר לעשות זה לומר פרק תהילים לאחרי התפילה במיוחד לאותו העניין הנצרך.

מקורות

דילוג לתוכן