נושא: חגים

נוסח הברכה בח"י אלול

האם ישנו איזו נוסח מיוחד שצריכים לאחל אחד לשני בח"י אלול (כמו שבי"ט כסלו אני יודע שצריכים לאחל כתיבה וחתימה טובה בלימוד החסידות וכדומה) – יום ההולדת של הבעל שם טוב הקדוש ושל בעל התניא?

מקורות

שיחת כ"ק אדמו"ר הריי"צ, ח"י אלול תש"ב.

שיחת כ"'ק אדמו"ר הריי"צ, ח"י אלול תש"ג.

שיחת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, ח"י אלול תשכ"ג.

ספר "המעשה הוא העיקר" – פרק ח"י אלול.