fbpx

נושא: הלכה

נהג מונית במוצאי שבת

שלום הרב האם מותר להזמין נהג מונית יהודי שבינתיים לא שומר מצוות שיבא אלי אחרי השבת, מדובר שאני לא ידע אם הוא יסע בשבת בשביל להגיע במוצש ואני לא אומר שיבא מיד אחר השבת אלא אומר לו סתם אחר השבת?

מותר להזמינו (כמובן שאין לומר לו כן בשבת עצמה) מלפני השבת לאחר השבת ובתנאי שיהיה לו מספיק זמן כדי לצאת אליך לאחר צאת השבת בשעה הסבירה לאדם שומר תורה ומצוות להגיע.

מקורות