Ask The Rabbi

נושא:

נגיעה לאחר נטילת ידים

שלום הרב, רציתי לשאול שאלה בנוגע לנטילת ידיים: 
אם נטלתי על יד אחת ומיד לאחר מכאן היא נגעה ביד השניה שעדיין לא היטהרה במים – האם צריך ליטול מחדש?

אכן, צריך לנגבה תחילה היטב מהמים הראשונים, וליטול שוב.

מקורות