fbpx

נושא: הלכה

נגיעה בכיפה

היי הרב , יש לי שאלה אם אני עושה את צרכי ונגיד שנגעתי בכיפה לפני ששטפתי ידיים, ואז אני שוטף ידיים ומניח תפילין, אבל שאני שם את התפילין של ראש אני נוגע בכיפה ואז הידיים שלי כאילו אחרי שירותים אז מה אני צריך לעשות כי אני מתפלל כאילו עם ידיים מלוכלכות?

ב"ה

אין בכך בעיה.

זה שנגעת בכיפה לאחר עשיית הצרכים לא הופך את הכיפה לדבר שאם נוגעים בו שוב צריך ליטול ידים.

נטילת ידים צריך רק אם נוגעים ישירות במקומות המכוסים.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

מקורות