מתח נפשי בגיוס כספים

אני שליח שלאחרונה עסוק בגיוס כספים לפרויקט חדש, והדבר גורם לי מתח נפשי כבד. איך אוכל להגיע לשלוות-נפש אמיתית?

יסודות החסידות אמורים להשפיע על חיינו היום-יומיים ולתת לנו כלים להתמודדות עם בעיות הנפש המציקות לנו, באמצעות גישה נכונה לחיים המבוססת על מנוחת-נפש ומרגוע, מתוך שמחה וביטחון בה'. הצורך בחיי מנוחה, גם כשחווים קשיים אמיתיים, הוא מיסודות החסידות. מנוחת-הנפש היא ביטוי חיצוני של התבטלות כלפי הבורא, בעוד שמתח ולחץ מתמיד הם ביטוי חיצוני של ה'יישות'.

לחץ נפשי מביא להרס האישיות. מתח – פירושו שהנפש הבהמית שולטת עליך בתחום ספציפי. והרי החסידות נועדה להביא אותנו לתודעה עצמית נכונה, שאיתה נפעל בעולם בצורה מושלמת. הרבי גם אומר שכשאדם פועל מתוך מנוחה, הוא מצליח יותר.

ברור שאסור לאדם להיות מרוצה מעצמו, ותמיד עלינו לשאוף להתקדם ברוחניות. אך הכל צריך להיעשות מתוך מנוחה. פיתוח תחום חדש בפעילותך והעול הכספי הכבד הרובץ עליך, אינם אמורים להכניס אותך ללחצים ומתחים. אתה עושה דברים חשובים בשליחות הרבי, אבל הרבי מצפה שתעשה הכל מתוך שלווה ורגיעה. וזאת, דרך התבוננות בהשגחה פרטית בקב"ה, בורא העולם ומנהיגו, המשגיח עליך בהשגחה פרטית בכל רגע מחייך. הרבי גם מציע בכמה מאגרות-קודשו ללמוד את שער הביטחון בספר 'חובת הלבבות' כדי לחזק את מידת הביטחון.
(פורסם בעיתון כפר חב"ד)

מקורות