מרפסת עם פרגולה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: הלכה

שם הרב המשיב: הרב מאור דוד כהן

שאלה

עברנו דירה, יש לנו מרפסת עם פרגולה ממתכת, בנוגע לסוכה האם אפשר לבנות תחתיה סוכה כרגיל? או שעדיף לשים את הסכך על הפרגולה עצמה? מה הכי טוב לעשות?

תשובה

ב"ה

סימן טוב ומזל טוב במושבכם החדש.

סוכה שאינה תחת כיפת השמיים פסולה. מאחר ורוב שטח הסכך צריך להיות תחת כיפת השמיים.
אומנם במקרה של פרגולה מעץ ישנם דעות שמחשיבות את הפרגולה כחלק מהסכך. אך בפרגולה ממתכת וודאי שהפרגולה עצמה מהווה בעיה.

בהנחה שמדובר בפרגולה סטנדרתית שבה שטח כח חלק וחלק מהפרגולה הוא קטן יחסית והיא בנוייה בחלק – אויר – חלק – אוויר וכו' – אזי העצה הייעוצה במקרה זה היא להסיר את חלקי או רעפי הפרגולה כך שבין חלק לחלק יהיו יותר "שמיים" (אוויר שתחת כיפת השמיים) מאשר מתכת. ואז בסוכה שתבנו תחת הפרגולה תשימו סכך צפוף, כך שבסופו של יום יהיה רוב סכך כשר והסוכה תהיה כשרה. (כי החלקים שתחת המתכת יהיו פסולים והסוכה הכשרה תחשב רק זו שתחת אוויר השמיים.).

על אף בירור העניין ההלכתי אין תחליף להכרת השטח ולכן כדאי להתייעץ עם רב מורה הוראה הנמצא במקום או שרואה תמונה ברורה. שיוכל לראות עוד פתח להקל או\ולמנוע מכשול נוסף אם ישנו חלילה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מקורות :

שו"ע סימן תרכ"ו ונושאי כלים לגבי סוכה שתחת האילן. וסימן תרל"א לגבי אופן צילתה מרובה מחמתה.

מקורות

דילוג לתוכן