נושא: הלכה

מקום קבוע בבית הכנסת

אדם שקנה מקום ישיבה בבית הכנסת, האם ישיבה על מקומו הקבוע נחשבת כגניבה או כגזל ממש שיש להשיבה?

מקורות