מקום המלאכים

כתוב בתניא שעיקר המקום של המלאכים הוא בעולם היצירה, לעומת זאת בסדר התפילה אנו רואים שהמלאכים הם בעולם הבריאה, איך זה מסתדר?

ב"ה

רוב המלאכים מקומם בעולם היצירה, המלאכים העליונים יותר – בעולם הבריאה.

כנראה כוונתך בשאלה – שהתיאור על המלאכים מופיע בברכת יוצר אור, שבחלוקת התפילה לעולמות – הרי היא מופיעה בעולם הבריאה.

ההסבר לכך בפשטות הוא, שאין הכוונה שכל אלו שמתוארים בברכות אלו שייכים לעולם הבריאה, שהרי מוזכר שם גם את ה'מאורות' – השמש והירח וכו', והרי פשוט הוא שהם בעולם העשיה, אלא חלק זה בתפילה מתאפיין בהתבוננות מפורטת יותר, בהבנה והשגה, הנועד לעורר את הנפש הבהמית בצורה מעמיקה יותר לאהבת ה', כפי שעולם הבריאה שורה בו דרגת הבינה, ולכן חלק זה, שדורש מהיהודי עבודת התבוננות מפורטת – שייך לעולם הבריאה.

זו הסיבה שכשעוסקים בהתבוננות מפטרת בסוגי המלאכים השונים (המתחלקים לכל העולמות), הרי זה נכנס בחלק זה של התפילה.

לעומת זאת פסוקי דזמרה שנועדו בעיקר להלהיב את רגשותיו של האדם – שייכים לעולם היצירה, בהם שוכנות בעיקר המידות האלוקיות.

מקורות