fbpx

מצב מתוקן

לפעמים יש כישלון גם ממקום מתוקן?-

יכול להיות אי הצלחה אבל נכיל אותו ממקום מתוקן, לא נתמוטט מזה, אירוע שלא היה מוצלח, או שעשינו טעות, נכשלתי, למרות שזה לא היה תלוי בי. אם אנחנו לוקחים את זה בצורה נכונה זה מתוקן.

מקורות