Ask The Rabbi

נושא:

מעשר כספים בחריגה

רציתי בבקשה לברר לגבי מעשר: 
אם לצורך העניין המעשר החודשי עומד על כ-1000 שח (מתוך הכנסה של 10,000 שח), 
יחד עם זאת החשבון הפרטי שלי נכנס לחריגה של 1000 שח. 
האם אני מחשב את המעשר לאחר שאני סוגר את החריגה, או האם אני מתייחס למעשר בלי קשר לחריגה, ובמקביל לחריגה לוקח הלוואה מהבנק?

מהי דרך ההתנהלות הנכונה מבחינה הלכתית?

שלום וברכה,


המעשר הוא 10 אחוז מהרווח נטו, לאחר ניכוי ההוצאות הקשורות לרווח.


לגבי מצב של חריגה -


[באופן כללי מבחינה הלכתית עדיף לקחת הלוואה ולכסות את החריגה, בגלל הריביות על החריגה, למרות שלבנק יש היתר עיסקה. זה נושא בפני עצמו שלא קשור למעשר כספים.


ובנוגע לנתינת המעשר בזמן החריגה:] אם מדובר על בן אדם שבאופן קבוע נמצא בחריגה, וזה דבר מצוי אצלו, והוא לא מתרגש מזה יותר מידי, וממשיך להתנהל כרגיל בכל שאר צרכיו וענייניו - כדאי להמשיך גם בנתינת המעשר כרגיל.


ואם מדובר על מצב לחוץ, שגורם צמצום ההוצאות גם בתחומים אחרים - הרי ניתן לרשום בצד כמה המעשר, ולתת אותו, כשיוכל לתת, לאחר שסגר את החריגה וכדומה.


בהצלחה ובשורות טובות

מקורות