מעשרות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: צדקה

מעשרות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

אדם ששילם על איש אחר ברכבת וכיוצ"ב מחמת שלא היה לו עליו כסף (שכח את הארנק בבית וכדו'), האם יכול לנקות זאת מכספי מעשר.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
יכול.

מקורות

כל דבר צדקה מותר ליתן מכספי מעשר, ואדם שנתקע ללא כסף וצריך לנסוע למקומו, הרי הוא זקוק לגמ"ח כעת, (למרות שבמקומו יש לו כסף), ולכן נתינת כסף לאותו אדם בכדי שיוכל לנסוע, הרי זה בכלל גמ"ח וצדקה, ויכול לנכותו מכספי מעשר.


דילוג לתוכן