מעשרות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: הלכה

מעשרות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

האם אפשר לקנות עליה לתורה מכספי מעשר.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
באם אינו מוסיף על סכום של מישהו אחר, וחשב מלכתחילה לקנותו מכספי מעשר, מותר.

מקורות

כסף מעשר ניתן לצדקה, ולכן, מאחר וכסף זה הולך לצרכי ביהכ"נ הרי זה צורך מצוה, רק שאם לא חשב מלכתחילה לקנותו מכספי מעשר, רק מכספו הפרטי, נמצא שפורע חובו מכספי צדקה, וזה אסור. וכמו"כ באם מישהו נתן סכום של מאה למשל והוא הוסיף למאה וחמישים, מותר לו ליקח ממעשר רק מה שהוסיף (חמישים), מאחר ואת המאה ההקדש היה מקבל בין כה וכה (מהראשון), ואי"ז צורך ההקדש, שאינו זקוק לו במאה אלו.


דילוג לתוכן