ניכוי מהמעשרות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: צדקה

ניכוי מהמעשרות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

האם כשנותנים מוצרים לנזקקים, אפשר לנקות את שווים מכספי מעשר.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
מותר.

מקורות

דבר זה תלוי בסברא, שהרי "שווה כסף הרי הוא ככסף", ולכן כל שווי מוצר הוא נכס של בע"ב, וכאשר נותנו לעני, הרי שנתן שווי מנכסיו לעניים, ועל כן יכול לנקות שויי זה מכסף שאמור ליתנו לעניים. ובפרט שמעשר מעיקר הדין יש ליתן גם מנכסיו, כמבואר בשולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה (סימן רמט סעיף א): "שיעור נתינתה, אם ידו משגת יתן כפי צורך העניים. ואם אין ידו משגת כל כך, יתן עד חומש נכסיו, מצוה מן המובחר; ואחד מעשרה, מדה בינונית; פחות מכאן, עין רעה".


דילוג לתוכן