מעשרות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: צדקה

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

ערב שהבנק חייבו לשלם הלוואה שלקח חבירו ולא שילם, ואותו אחד הוא עני, האם אפשרי לשלם סכום זה מכספי מעשרות.

תשובה

מותר.

מקורות

דבר זה תלוי בסברא, שהרי הערב שמשלם במקום הלווה, נעשה מלווה של הלווה במקום הבנק, ומחוייב לווה זה העני מעתה לערב. וא"כ כשם שכל הלוואה לעניים ניתנת להעשות מכספי מעשר, כמו"כ תשלום זה שהוא כביכול הלוואה ללוה העני, יכולה להעשות מכספי מעשר.


דילוג לתוכן