fbpx

מעגל החיים

למה חתן הבר מצווה אומר פעם נוספת "איתא במדרש תילים" בסיום המאמר שחוזר? והאם זה דבר שבא עם מקור או שזו רק הנהגה שהשתרשה?

 במקור המנהג, נהגו בקהילות שונות להפסיק את חתן הבר מצווה באמצע הדרשה שלו. ואד""ש כתב על זה, שבשעה שחוזר הנער מאמר חסידות אין להפסיק אותו. ועוד כתב, שבמקומות שכן נוהגים להפסיק, אזי יתחיל חתן הבר מצווה את המאמר שוב פעם, ורק אז יפסיקו אותו.


וכפי שראיתי הנהוג בכמה וכמה מקומות הוא שהחתן אכן חוזר על מילים אלו ואזי מפסיקים ושרים יחד ניגון שמקובל לשיר לאחר המאמר.


 

מקורות