מעגל החיים

האם מותר לאבל לבוא לבית הכנסת בשבת?

 מותר לאבל לבוא לבית הכנסת בשבת, וכן נהג כ"ק אד"ש. באופן כללי אין צורך לשנות את מקום הישיבה של האבל, אלא אם כן הוא נמצא במקום שהמנהג הוא שהאבלים משנים את מקומם, ואזי צריך לנהוג כמו מנהג המקום. שבא אד"ש לבית הכנסת בשבת בעת שהיה אבל, הוא לא שינה את מקומו.

מקורות