fbpx

נושא: כללי

מסחר הוגן

אנוכי ואשתי מעוניינים לרכוש דירה להשקעה. במסגרת המשא ומתן הנני מבקש לציין בפני המתווך ובפני בעל הנכס כי מטרת הדירה למגורים. האם זה מותר מבחינת הגינות מסחרית ?

ב"ה
הדבר אסור משום אונאת דברים ויש בו משום גניבת דעת הבריות. כמבואר בשו"ע חו"מ סימן רכ"ח עיין שם.


ואף שזו השקעה ללכת בדרך הישרה בזמן שהעולם מעלים ומסתיר, בסופו של יום אין לך השקעה טובה מזו.


בברכת ברכה והצלחה בכל עיסוקיכם.

מקורות