מסורת על תכלת

יש לנו מסורת מאב לבן מאב לבן ככה עד משה רבינו כמעט על הכול:
על תפילין על אותיות ספר תורה, על מזוזה על דיני כשרות, על כמעט כל דבר, מסורת לא נעלמת בישראל כי כולם עוסקים בזה בכל דור ודור בכל מקום בעולם בו יש יהודים.

אז איך נעלמה המסורת שעוברת מאב לבן בקשר לתכלת של הציצית?
זה לא קורבנותת בית המקדש שחרב. זאת מצווה יויומית שאנחנו מחוייבים לה יום יום. איך אלוהים מאפשר שתמחק מסורת מישראל בעניין שאנחנו מחוייבים לקיים על פי התורה

ב"ה
שאלה יפה שאלת. צריך לזכור שכל דבר שקורה הוא בהשגחה פרטית ועל פי רצון ה', וכנראה רצון ה' היה שהמסורת בזה תתעלם,, ומוסבר בחסידות כי הימצאותו של צבע התכלת קשורה לאור אלוקי גבוה שיאיר רק בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש, ולכן בזמן הגלות התעלם המסורת בענין זה.

מקורות