fbpx

נושא: כללי

מנהגים

האם צריך לשכנע יהודים ספרדים שינהגו במנהגי חב"ד?

הרבי הריי"צ הורה לשלוחים ששלח, ובהם הרב שמואל לויטין ע"ה, שלא לנסות לשכנע את היהודים לשנות את מנהגיהם ממנהגי ספרד למנהגי אשכנז וחב"ד רק לחזק אותם בשמירת התורה והמצוות כפי מנהגיהם. כך מספר גם רבי ניסן נעמנוב, שזו הייתה ההוראה אליו, ושכך נהג ועשה בפועל (ואף דרש מתלמידים ספרדים לשמר מנהגי אבותיהם). פשוט אמנם שאם ירצו מעצמם אפשר לסייע להם.

מקורות