חיוב מעקה על השכנים - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

אדם שבנה על חלק מהגג מעל בניין השייך לו, אמנם עי"ז נתחייב חלקו השני של הגג (שאינו שייך לו) ב'מעקה', האם רק הוא צריך לשלם על כך, או גם שאר השכנים למרות שאין להם יכולת שימוש בגג.

תשובה

על בעל הדירה שבנה על הגג לעשות מעקה, ואין הם צריכים להשתתף עמו.

מקורות

חיוב מעקה הוא על דיור באופן שיכולים ליפול מהגג, ובאם א"א לעלות על הגג, אין חיוב מעקה, ולכן, באופן האמור שאין שאר השכנים יכולים לעלות לחלק הגג שאינו בנוי, ורק מי שבנה על הגג יש לו האפשרות להיכנס לשאר הגג שאינו בנוי, על כן הוא המתחייב במעקה ואין שאר השכנים מתחייבים יחד עמו.


[אמנם באופן שנעשה שימוש לשאר השכנים בשאר הגג (למשחק לילדים וכדו'), ומעוניינים להשתמש בחלק גג זה, עליהם להשתתף עם בעל הדירה בעשיית המעקה, מאחר ואף הם מתחייבים בעשייתו המעקה, שהרי נעשה כעת גם לשימושם].


דילוג לתוכן