פינוי זבל- ממונות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: הלכה

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

אחד השאיר פסולת בניה ברשות פרטית, ועזב את העיר לזמן מה, ושכר בע"ב פועל שיפנה את הפסולת מחמת שזה מפריע לו, וכאשר חזר וביקש שישלם את הוצאות הפועל, התנגד וטען, שהיה עליו להמתין עד שיחזור לעיר והוא היה מפנה זאת בעצמו.

תשובה

חייב לשלם.

מקורות

בהשארת הפסולת ברשות פרטית הרי הוא מזיק לבע"ב, ואינו יכול לעכבו מכך אפילו רגע עם היזק זה, ומחוייב לפנותו מיד, ואינו יכול לטעון המתן לי עד שאבוא ואפנה זאת, ולכן עליו לשלם לבע"ב את הוצאות הפינוי מרשותו.


דילוג לתוכן