ממונות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: כללי

ממונות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

משכיר שמבקש מהשוכר שיפקיד לו את כסף השכירות (שרוצה לשלם לו במזומן או בצ'ק), בחשבון הבנק שלו, אמנם זה כרוך בעמלה הנגבית ע"י הבנק, על מי מוטל הוצאה זו.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
על המשכיר.

מקורות

דבר זה תלוי בסברא, שכל עוד לא היה תנאי מפורש בחוזה שאת הכסף המשולם ע"י השוכר יועבר ישירות לחשבון הבנק של המשכיר, אזי אין יכול המשכיר להכריחו לעשות כן, והרי השוכר משלם את כסף השכירות בכל דרך שירצה, ואם למשכיר ישנו רצון שזה יועבר לחשבון הבנק ישירות, הרי שעליו לשלם את העמלה על כך. (או שיתנה כן מפורש בשעת חתימת החוזה).


דילוג לתוכן