מלאכה על ידי גוי בשבת - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: שבת

שם הרב המשיב: הרב מאור דוד כהן

שאלה

האם מותר לתת לגוי מלאכה שיעשה בשבילי, כשאני יודע שיכול לעשות בשבת, למשל לשים כביסה במכבסה של גויים?

תשובה

מקורות

עיין כל זה בשו"ע אורח חיים סימן רמד וש"נ.


דילוג לתוכן