מכירת חמץ - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: פסח

שם הרב המשיב: הרב יהודה נחמנסון

שאלה

איך מותר להשכיר לגוי את המקום שהחמץ עליו, והלא אסור להשכיר בית לגוי בארץ ישראל?

תשובה

אסור להשכיר לגוי רק כשהגוי מתכנן לגור במקום

מקורות

דילוג לתוכן