fbpx

נושא: פסח

מכירת חמץ עבור השני

אם יש לי בתים שרשומים עלי ולא על שם בעלי, הוא יכול לעשות לי על זה מכירת חמץ, או שאני צריכה לעשות לבד?

הוא יכול למכור את החמץ עבורך, כל עוד את מסכימה לכך. 

מקורות