fbpx

נושא: תנ"ך

מגילת איכה

מי כתב את מגילת איכה?

הגמרא בבא בתרא טו א, מביאה שמגילת איכה (המכונה שם בשם קינות) נכתבה על ידי ירמיהו הנביא.


כמו כן במסכת מועד קטן כו, מתואר דו שיח שהיה עם המלך יהויקים על תוכן המגילה, ובעקבות כך הוא קרע אותה לגזרים. ואחר כך נכתבה שוב עם הוספות על ידי ירמיהו.

מקורות