מים לנטילה משירותים - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: הלכה

שם הרב המשיב: הרב מאיר ערד

שאלה

האם מותר למלאות מים לנטילת ידיים בבוקר מתוך השירותים?

תשובה

לכתחילה וודאי שלא, אמנם בדיעבד יש דעות המקלות וניתן לסמוך עליהם בשעת הדחק. ודע, שישנו אופן למלאות מהכיור שבבית הכסא לכל הדעות – אם יעשה וילון בין בית הכסא לכיור, באופן שאינה נעה ונדה ברוח מצויה. וכן שמענו שמנהג רבותינו להחמיר בזה. (פ"ת ח"א ענ"ד)

מקורות

(פ"ת ח"א ענ"ד)


דילוג לתוכן