fbpx

מילוי שם הוי'

כבוד הרב שלום,

בתפילת 7 ההקפות שבחג השני בסוכות, שמתי לב ששם ה׳ כתוב במקום מסוים בסידור לא כפי שבדרך כל כותבים (י.ה.ו.ה.) אלא בצורה מאוד מוזרה ״יוהוווהו״. כששאלתי את הרב בבית הכנסת, ענה לי שזהו מילוי על פי הקבלה, אך לא ידע להסביר בדיוק למה במקום הזה כותבים ככה ובמקומות האחרים כרגיל.
אותי זה ממש צימרר, שהרי זו ממש הוספה של 3 אותיות ו׳ לשם ה׳. (כלומר, הוספה של הספרות 6.6.6.).
האם תוכל להשיב בבקשה מדוע זה ככה? ראיתי שזה קיים גם בתפילת שמונה עשרה.

רב תודות,
סבטלנה

ב"ה

שלום וברכה

שמו של ה' מבטא את צורת התגלותו של ה'. מאחר שה' מתגלה באופנים רבים, גם שמו של ה' יכול להיכתב על פי הקבלה באופנים רבים.

זה נקרא "מילוי שם ה'". לדוגמא, האות י', יכולה להתמלאות באותיות וד, כפי שהיא בשלימות יו"ד. האות ה' יכולה להתמלאות באותיות הה, או הא, או הי וכדומה.

לשם הוי' מילויים רבים. הדבר נובע מכך ששלשת אותיותיו (מלבד האות יו"ד) ניתנות למילוי בשלשה אופנים כל אחת. אות ה' (הראשונה והאחרונה) מתמלאות באופנים הבאים: ה"י, ה"ה ו – ה"א. האות ו' מתמלאת באופנים הבאים: וי"ו, וא"ו ו – ו"ו. בסה"כ ניתן למלא את שם הוי' ב27 אופנים שונים, העולים לחשבון 13 מספרים שונים. מתוכם ארבעה מילויים הם העיקריים, אלה מופיעים בתיאור ובריאת העולמות, ותופסים מקום מרכזי בהבנת יחסים בין דברים שונים בעבודת ה'.

כל אחד מאופנים מילוי אלו מבטא תכונה אחרת, מידה אחרת, וגילוי אחר של ה'.

אין כאן המקום להסביר מה הסיבה שבכל מקום המילוי הוא אחרת. אבל לדוגמא שרוצים לעורר את מידת חסדו של הקב"ה, מוסיפים אותיות שמשמעותם חסד. כשרוצים לעורר את מידת גבורתו, מוספים אותיות שמשמעותם גבורה וכן הלאה.

כמו כן יש חשיבות למנין הגימטריה של השם כאשר הוא מילוי.

הנושא הזה מאוד עמוק, ומוסבר בהרחבה בספרי הקבלה והחסידות.

מבחינה מעשית, אנו תמיד קוראים כמובן את שמו של ה', בצירוף האותיות א-ד-נ-י, גם כאשר הוא כתוב באותיות אחרות.

אלא שאלו שמתפללים עם כוונות על פי הקבלה, יכולים על ידי השמות השונים של שם הוי' לדעת את הכוונה על פי הסוד באותו פסוק וכדומה, לאיזה עולם רוחני זה מכוון וכדומה.

אבל רוב עם ישראל צריך לכוון את הכוונה הפשוטה, שהיא גם הכוונה העיקרית, שאנו פונים לה' כמו שהוא, ולא מתמקדים באיזה מידה או דרגה רוחנית הוא ימשיך את השפע.

בשורות טובות.

מקורות