fbpx

נושא: הלכה

מטליות לחות לחיטוי בשבת

מוכרים בדלי מטליות לחות לחיטוי שנשלפות ע"י תלישה כמו בנייר טואלט . האם מותר לשימוש בשבת בבית הכנסת

ב"ה

החשש בשבת במטליות אלו הוא סחיטה.
אם המטלית ממש ספוגה, וכל לחיצה גורמת לסחיטה, יש בעיה.
אבל אם המטלית רק לחה, ומנגבים בה בנחת (ואם אפשר גם לחכות מעט שהמטלית קצת תתייבש) באופן כזה שלא יוצא נוזל בעת הניגוב או האחיזה בה, מותר.

אם הם מחוברים יחד אחד לשני, וחותכים אותם במקום הסימון, יש כאן בעיה נוספת של תלישה בשבת, וצריך לפני שבת להכין אותם חתוכים.

מקורות