מחשבה טובה על מישהו אחר

שלום רב
בבקשה רציתי לשאול. לפי שער הביטחון ושיעורי הרב ערד שליט"א שחשוב טוב יהיה טוב.זה עבודה לסמוך לגמרי על ה' אז יראה הטוב בגלוי. השאלה האם זה רק לקשיים פרטים שלי. או גם כשדואג על חולה אחר או משפחה לדוגמא שידוך לבת גם חשוב טוב יהיה הטוב בגלוי.
תודה רבה

ב"ה

שלום וברכה

עבודת הביטחון להיסמך על ה', היא עבודה אישית של האדם על ענייניו הפרטיים, או גם על עניינים כללים שנוגעים גם אליו. אך גם כאשר מדובר על מישהו אחר, הנה אם מדובר על קרוב משפחה, שהענין שלו נוגע לנו, ומטריד אותנו, הרי וודאי שהעבודה שלנו להישתחרר מהדאגות ולהיות בביטחון בה', וזה עצמו ישפיע גם עליו.

וכך גם משמע ממספר סיפורים והוראות של הרבי בהדרכה לביטחון בה', ולדוגמה, באחד הסיפורים על יהודי שביקש ברכה עבור בריאותו של אביו, הרבי כתב לו שיחשוב טוב ויהיה טוב, וכשהוא התחיל לחשוב טוב, הוטב המצב והבריא, והרבי אחר כך הפנה את תשומת ליבו שהיתה ההטבה משעה שהתחיל לחשוב טוב, אף שהיה זה לא על ענין שלו בגופו, אלא בריאותו של אביו.

 

מקורות