fbpx

נושא: תפילה

מחשבה דיבור ומעשה בתפילה

האם נכון לומר שבתפילה מופיעים שלושת מלבושי הנפש? איך הם מופיעים? מה נקרא מחשבה דיבור ומעשה?  מהי הכוונה ?  מהו המעשה -זה התפילה עצמה?

 
 
שלום רב

 

אולי ניתן לחלק זאת כך:

 

חכמים אומרים "עקימת שפתיו הוי מעשה", כלומר, שעצם הדיבור בפה הוא המעשה.


כאשר הדיבור הוא ממקום פנימי יותר, שיש בו רגש וחיות – זה כבר יותר שייך לרובד הדיבור.

הכוונה בתפילה זה המחשבה, כלומר התוכן השכלי שמאחורי המילים.

 

בברכה

מקורות