נושא: ביטחון בה'

מה באמת אלוקים רוצה מאיתנו?

שלום רב! אשמח באם תוכלו להוסיף לאתרכם הנפלא מאמר העוסק בשאלה: כיצד אנו יודעים מהו רצון הבורא בתחומי חיינו השונים בגשמי וברוחני. שהרי ישנם מצוות שמאוד מוגדרות ומראות לנו את בברור שזהו רצון הבורא, וישנם מצבים בחיים ורבים כאלה שאין אנו יודעים מהו והאם זהו רצון הבורא (דוג' מקום עבודה, בחירת מקצוע, יחסי אנוש, פעולות/עשיות שעלינו לעשות האם נכונות הן לנו וכיצד? ועוד). ואם לא מאמר אשמח לתשובה מעמיקה שתעזור לנו לבחור בחיינו את מה שבאמת רוצה הבורא.
 
 

שלום רב. ניתן לחלק את התשובה לכמה רבדים, זאת אומרת, שישנם כמה אפשרויות לדעת מהו רצון ה' מאיתנו. ראשית כל, באם האדם זוכה וצדיק אמיתי מגלה לו מה ייעודו בחיים. כמו אותם שלוחים שהרבי קרא להם ואמר להם ששליחותם לנסוע למקום פלוני ולעשות דבר כזה וכזה, או אנשים שהרבי כתב להם שתפקידם להתעסק בתחום מסויים ועל דרך זה, הרי כיון שיש לצדיק, לרבי, ראיה רוחנית, הרי אדם כזה יכול להיות רגוע וסמוך שבוודאי הוא ממלא את כוונת נשמתו וכו'. ענין זה יכול להיות קיים גם כיום, באם זוכים לקבל תשובה ברורה מהרבי ועל דרך זה. אמנם, לא תמיד זוכים לקבל הנחיה ישירה, ולפעמים נדרש שזה יבוא מתוכנו, מלמטה למעלה. וכאן יש אפשרויות נוספות לדעת: א. כשיש דבר שאנו מאוד מאוד נמשכים אליו, ומרגישים שבתחום זה אנו יכולים לממש את הכוחות והכשרונות שה' נתן לנו וכדומה, הרי זה גופא ראיה, שהדבר הזה שייך אלינו, וממילא אותו דבר "קורא" לנו כביכול להתעסק איתו, על ידי שהוא מעורר בנו את הרצון הפנימי והנפשי  וכדומה. ב. לאידך, כשיש דבר שאנו מרגשים התנגדות גדולה מאוד אליו מאיתנו, וכאילו יש הרבה עיכובים לבצע אותו, הרי זה עצמו סימן, שעניין זה שייך במיוחד אלינו, שלכן היצר הרע וכדומה, מפריעים לנו לגשת אליו, כי דוקא על ידי זה אנו יכולים להשלים את הייעוד שלנו. למרות שבהשקפה ראשונה זה נראה סותר, האם צריך משיכה פנימית לענין או להיפך שההתנגדות מהוה סימן שזה שייך לנו, הרי באמת, בעומקם של דברים, אין הדברים סותרים כלל. דבר ששייך אלינו, הרי אנו נרגיש מצד הפנימיות שלנו, מצד הנשמה האלקית משיכה גדולה לדבר, כי היא מזהה שהדבר הזה יכול להגשים את תפקידה. וביחד עם זה, יחד עם אותו משיכה לדבר, אנו יכולים להרגיש הרבה הפרעות ומניעות מצד הנפש הבהמית. ענין נוסף שיש לזכור והוא החשוב ביותר: אנו צריכים להאמין ולזכור כי הכל בהשגחה פרטית. וממילא כאשר ישנם תחומי התעסקות מסויימים ששייכים אלינו, או אנשים מסויימים שאנו צריכים להשפיע עליהם וכדומה, הרי בהכרח שהקב"ה יסובב את הסיבות שניפגש איתם. לפעמים האדם חושב לעצמו, אולי שליחות נשמתינו נמצאת במקום אחר בעולם  לגמרי, או בתחום אחר לגמרי, ואני מפספס את זה. והתשובה על זה – שאם זה היה שייך אליך, הקב"ה היה מסובב אותך להגיע לשם או להתעסק בתחום  זה. עצם זה שבהשגחה פרטית אדם נמצא בחברה מסויימת, מסובב לאנשים מסויימים, במקום מסויים, מתעסק עם תחומי ענין כאלו או אחרים, זה מראה שדוקא על ידי אותם דברים הוא יוכל לממש את שליחותו בעולם, כי אם בהשגחה פרטית הקב"ה סיבב אותו לעניניים אלו, כנראה באותם דברים יש את הניצוצות שצריכים להתברר על ידו.

מקורות