fbpx

נושא: חסידות

מבנה הנשמה והשתלשלות העולמות

אני לומד כבר כמה שנים מאמרים של חסידות חב"ד אבל אני מרגיש חסך מאוד גדול בזה שאני לא מספיק מבין את מבנה הנשמה והכוחות וגם השתלשלותה בגוף בנוסף הייתי רוצה גם ללמוד סדר השתלשלות העולמות.. אני מרגיש שכדי מאוד שאני ילמד לפחות על הנשמה בגוף ולמעלה מן הגוף כדי להיות יותר מודע לתהליכים שקורים איתי ובנוסף גם להבין מאמרי חסידות יותר.

חיפשתי ספרים ממוקדים בנושא הנשמה ולא מצאתי ממש.

בבקשה המלצה לספר ממוקד

שלום וברכה
אנו ממליצים על הספר החדש שהוצאנו בשם "לך לך", הספר עוסק בתהליכים שהאדם עובר, מתוך הכרת מבנה הכוחות של הנשמה וגם מבנה העולמות. אמנם הדגש בספר על עשיית תהליכים בצורה נכונה, אבל יש שם לצורך זה הסברה רחבה על כוחות הנפש והמושגים המרכזיים בסדר ההשתלשלות.
ספר נוסף שיותר שם דגש על המושגים המקוריים של הקבלה והחסידות – הוא "הנפש כמשל", המסכם את סדרת המאמרים הראשונה בהמשך תער"ב, בה ישנה השוואה בין כוחות הנפש למבנה העולמות.
יש גם את סידרת הספרים של הרב חיים לוי יצחק גינזבורג, ישלח לו ה' רפואה שלימה, הנקראת "פניני התניא". בסוף כל אחד מהכרכים בסידרה שלו, יש פרק שעוסק ב"סדר ההשתלשלות" בצורה מאוד יפה וברורה.
הצלחה רבה.

מקורות