fbpx

נושא: חסידות

מבוא לחסידות

שלום, מבקש לדעת איזה ספר אפשר להתחיל ללמוד חסידות למתחיל מעין מבוא?

שלום וברכה

כמובן ספר התניא הוא הבסיס. יש היום הרבה ספרי ביאורים שדרכם ניתן ללמוד בקלות.

כמו כן, מומלץ ללמוד את 'קונטרס ומעין' של הרבי הרש"ב, בו מוסברים יסודות חשובים בהשקפת החסידות בשפה קלה.

לקוטי שיחות של הרבי, בעיקר הכרכים הראשונים א-ד.

(באופן כללי, מומלץ להתייעץ בעל פה הם מישהו שמכיר אותך יותר ויוכל להנחות בצורה יותר מדוייקת)

מקורות