fbpx

לקיחת מזוזות

שלום כבוד הרב
לפני שנה עברתי לבית שבו התקנתי מזוזות.
כרגע אני עוברת לבית אחר ושאלתי היא האם אני יכולה לקחת איתי חלק מהמזוזות? (אני עוברת לבית קטן יותר ואין לי צורך בכולם)
לתשובתך אודה
שבת שלום

ב"ה
באופן עקרוני, אסור לסלק את הקדושה ממקום שכבר חלה בו קדושה.
ולכן כשעוזבים בית שיגור בו יהודי – אסור להסיר את המזוזות ממקומן.
רק אם הבית עומד להריסה, או שיישאר ריק לחלוטין, או שיגור בו לא-יהודי, אפשר להסיר את המזוזות.
אם המזוזה מהודרת ויקרה, אפשר להוציא אותה ולבדוק אותה, ולהחזיר לשם מזוזה כשרה אך פשוטה יותר.
אם הדייר שיכנס לבית מודיע שרצונו לקבוע בבית מזוזות משלו, מותר להסיר את המזוזות לקובען בבית אחר.

מקורות