fbpx

לעיסת מסטיק

ב.ה
כבוד הרב שליט"א
האם לעיסת מסטיק היא דרך ארץ ליהודי?

שלום וברכה

קשה לומר באופן גורף שאין זה מתאים ליהודי. ישנם שטוענים שזה מרגיע אותם, שזה מועיל להם להתרכז וכדומה. לאידך יש שאומרים שזה דבר מזיק לבריאות, לא רק מצד הסוכר שבזה אלא גם מצד לעיסת החניכיים וכדומה..

צריך להתייחס לזה כמו כל מאכל ומשקה שיש בו הנאה ותענוג (כמובן עם הכשר טוב) שצריך להשתדל לאוכלו לשם שמים ולעבודת ה'.

כמובן, שאם מדובר בזמן תפילה, לימוד תורה, או אפילו שיחה עם מישהו, אין זה מתאים כלל ללעוס מסטיק באותו הזמן, זה מבטא זלול וחוסר דרך ארץ. אבל יש לעשות הכל, מתוך דרכי שלום ואהבת ישראל, ולא להיכנס ל"גבורות" מיותרות.

שבת שלום ומבורך.

מקורות