Ask The Rabbi

נושא:

לסמוך על המוכר

שלום הרב, רציתי לדעת האם אני יכולה לסמוך על מוכר שאומר לי שהכל מהדרין במטבח בבית העסק שלו?

אם הכל מהדרין - שיראה תעודה כשרות. לא מומלץ לסמוך על דברי המוכר, כיון שהוא נוגע בדבר, וגם כדי לחזק את הכשרות בכלל.

מקורות