fbpx

לנוח במרוצה

ב"ה
שלום כבוד הרב!
הייתי רוצה לדעת, איפה אפשר למצוא את השיחה של הרבי בה הרבי מסביר על חשיבות העבודה דווקא מתוך מנוחת הנפש (נדמה לי, שהרב ערד מדבר על השיחה בשיעור "לנוח במרוצה").
תודה רבה!

ב"ה

שלום וברכה

כוונתך כנראה לשיחה של פרשת במדבר תשנ"א (מופיע בספרי ה'דבר מלכות') בה יש הרבה בנושא חשיבות מנוחת הנפש.

כמו כן כדאי להזכיר את השיחה הידועה של הרבי על הפתגם "חשוב טוב יהיה טוב", שיחה שבה מסביר מהי מהות עבודת הביטחון בה'. השיחה נמצאת בלקוטי שיחות חלק לו, שיחה לפרשת שמות.

כמו כן שיחות ומכתבים נוספים בנושא הביטחון בה' נמצאים בספר 'שערי אמונה וביטחון' בהוצאת קה"ת.

הצלחה רבה ובשורות טובות

מקורות