למה כאלו לבושים?

החסידות נוצרה לפני כמאתיים שנה.  לפני כן היהודים באירופה הלכו בבגדים שונים מהחסידים היום. אז מה החומרה שלדעתי אין בה מן ההלכה ולא כלום ללבישת בגדים חסידיים המתאימים לחורף האירופאי? שאלה נוספת מדוע קיימת פלגנות גדולה בין החסידויות למיניהם המתאפיין גם הוא בבגדים שונים. רק אל תספרו לי שמנהג אבותינו בידינו.  מנהג אבותינו איננו בגדי חרדים… 

 

שלום וברכה,
לגבי הלבושים – אין כאן ענין של חובה או חומרה, אלא סמל מבחירה של אותן חסידויות ללבוש דוקא בגדים אלה.
וכמו שבצבא יש חיילות שונים ומדים שונים לכל חייל, כך כל חסידות מזהה עצמה עם סוג לבוש מסויים.
ולהעיר מדברי חז"ל על מעלת ישראל במצרים ש"לא שינו את לבושם", ואף ששם מדובר שלא שינו את לבושם לבגדי הגויים, וכאן השאלה היא ספציפית יותר, הרי בכל זאת רואים כאן את מעלת הלבוש.
ובנוגע לפועל, אף אחד לא מכריח אף אחד ללבוש שם. מי שרוצה שילבש ומי שלא – לא. ושלום על ישראל.לגבי הפלגנות בין החסידויות, לא הבנתי כוונתך, למה זה נקרא פלגנות, כל חסידות יש לה הדגשים אחרים בעבודת ה', ויש לה גם לעיתים בגדים שונים, עם ישראל מראשיתו יש לו 12 שבטים, וכל שבט במסילות יעלה, וזה היופי בעם ישראל שמורכב מגוונים שונים, ולמרות זאת כולם עם אחד – ויש לו הקב"ה אחד ותרי"ג מצוות.


מקורות