fbpx

ללמוד תורה בכל רגע

האם צריך ללמוד תורה בכל רגע פנוי והאם מותר לי לבלות עם חברים ולשחק ולדבר דברי חולין אני נהנה מאוד ללמוד תורה וזה ממלא את הנשמה אבל לפעמים מותר לבלות עם חברים?

ב"ה

שלום וברכה

קשה לענות על שאלה זו בצורה גורפת. כיון שזה משתנה מאדם לאדם.

ביטול תורה פירושו שהאדם יכול ללמוד תורה ואינו לומד.

יכול להיות בן אדם שעובד קשה 15 שעות ביממה – ויכול ללמוד רק קצת בבוקר וקצת בערב "פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית", וזה לא נקרא אצלו ביטול תורה, מחמת שאין לו זמן פנוי אחר, ועוסק במלאכתו על פי רשות התורה. ויכול להיות יהודי שלומד 10 שעות ביום תורה, ועדיין הוא נקרא מבטל תורה, כי יכול ללמוד שעה נוספת, לדוגמה.

ביחד עם זה כדאי להדגיש, שכאשר האדם עסוק בענייני שליחות וגמילות חסדים, כמובן שאין זה ביטול תורה. כמו כן, כאשר עוסק בענייני פרנסה, באופן הנצרך ומותר על פי תורה, אין זה ביטול תורה. יתרה מזו – אם לומד שעות רצופות ועושה הפסקה לשם מנוחה והתרעננות, זה לא נקרא ביטול תורה, כי זה נצרך גם כן לצורך הלימוד.

אם כן, החיוב הוא לפי היכולת של האדם. ודבר זה משתנה בין אדם לאדם. אם יש בכוחו של אדם ללמוד זמן מרובה של תורה בכמות ואיכות, ממילא זמן זה הופך להיות עליו כחובה, ואם לא מסוגל – הרי הוא פטור מזה.

כמו שזמן שאדם אוכל או שותה – הרי הוא פטור מלימוד, כך זמן של בילוי עם חברים, אם הוא מרגיש שזה נצרך והכרחי עבורו, ויש לו צורך נפשי, הרי זה מותר. בתנאי כמובן שמדובר על בילוי בדברים מותרים, וגם אז, יש לדעת את היוקר של לימוד התורה, ולנצל כל רגע פנוי ללימוד תורה.

 

מקורות