fbpx

לכעוס על עצמנו וקבלת החלטה

1. האם יש מקום לכעס על עצמי, כשאני נכשלת? מה הרגש הנכון המלווה את הרצון לתיקון?
2. מה הטעם לקבל החלטה טובה, אם בדרך כלל, איני מצליחה לקיים את החלטותיי? גם כשההחלטה קשורה בעשייה קטנה מאוד, אינני מבצעת אותה לאורך זמן.

1. אדם צריך שיהיה אכפת לו כאשר טעה או נכשל, אך העיקר הוא לא להתמקד בתחושה השלילית, ובוודאי לא להיכנס לעצבות או למרמור, אלא לבדרך לתיקון. יש להפריד בין תחושת האכפתיות שהיא נצרכת, לתחושה שלילית של חוסר ערך עצמי ויאוש פנימי.
באם אנו נכנסים לתחושת עצבות, יש לדעת שזה עצת היצר. גם תשובה ותיקון צריך להיות מתוך שמחה, שב' נותן לנו את ההזדמנות לתקן ולהתקרב אליו חזרה.
2. לגבי החלטה טובה, יש לברר מה הסיבה לא עומדים בהחלטה. אולי מלכתחילה ההחלטה היא לא תקיפה מספיק? יש בתוכנו נתינת מקום גם לא לקיים אותה וכדומה. כמו כן, אחת העצות במקרים אלו, הוא לקבל החלטה לזמן קצר. כמו לכמה ימים או שבוע. וכך יהיה יותר קל לעמוד בה, ותהא תחושה של סיפוק מהעמידה בהחלטה. בסיום הזמן, ניתן להחליט שוב למשך שבוע נוסף וכדומה.

מקורות