לימוד תורה יעיל

ב"ה
שלום רב,
איך לעשות את הלימוד שלי, שהוא שלוש שעות ביום, יותר יעיל? בכללי אני רוצה ללמוד כל היום, אך אין לי אפשרות.

שלום רב,


שאלתך תלויה במספר פרטים שאיננו יודעים אותם: הגיל שלך, הרקע, הדברים שלמדת עד היום וכו'.


באופן כללי, כדי שהלימוד יהיה יעיל, כדאי שלפחות חלק ממנו יהיה ביחד עם חברותא קבועה.


כמו כן כדאי מאוד שהוא יכלול בתוכו לפחות: לימוד הלכה בצורה מסודרת, ולימוד חסידות בצורה מסודרת.


שלוש שעות יומיות זה הרבה זמן, ובהתמדה ובסדר מסודר, ניתן להספיק הרבה מאוד.


בהצלחה רבה ומופלגה!

מקורות

ראה קונטרס 'עץ החיים', ועוד.