לימוד תורה בלילה

שלום רציתי לשאול מה דעת חב"ד והרבי לגבי לימוד תורה בלילה (לא תיקון חצות)? והאם מתאים לבחור בישיבה קטנה של חב"ד לישון בחצי הראשון של הלילה ועוד קצת ביום ולהיות ער וללמוד תורה עם חבר וכו' עד עלות השחר וכו'?

שלום וברכה, באופן כללי חובת לימוד התורה חלה גם ביום וגם בלילה. אפילו בלילות הקיץ הקצרים יהודי צריך לקבוע לקבוע עתים לתורה, ובחורף, כאשר הלילות מתארכים, יש להוסיף על זמן הלימוד. חז"ל אף התבטאו ואמרו שאין אדם לומד רוב חכמתו אלא בלילה. 


ביחד עם זה כאשר מדובר על בחור ישיבה, יש ללמוד לפי סדרי הישיבה, אשר כוללים גם לימוד בשעות הערב והלילה המוקדמות, אך אין להפוך באופן קבוע את הלילה ליום והיום ללילה מבחינת סדרי הלימוד. ישנו ריבוי מכתבים ושיחות של הרבי על חשיבות שמירת סדרי הישיבה, וכל שינוי מזה צריך להיות בתאום עם הנהלת הישיבה והמשפיע הפרטי, בבחינת "עשה לך רב".


מספרים (מקוה שאני מדייק בפרטים, זה על סמך זיכרון בלבד) על בחור שלמד ב770 והיה לומד בלילות וישן בימים, וכתב לרבי שהוא מרגיש שכך הוא "עולה בדרך העולה בית א-ל", והרבי הקיף מילים אלו וכתב "לשאול תחתית".

מקורות